BALANSPUNT, praktijk voor Reiki,  Access Bars, Dofna en Voetreflexologie van Elna Kempers.

Na het behalen van het Masterdiploma in Tera-Mai Reiki en het diploma voor Dofna all round coach aangevuld met hypno-therapie, heb ik naast andere werkzaamheden een aantal jaren mensen in mijn omgeving gecoacht. Vervolgens ben ik mij volledig gaan richten op het behandelen en coachen van mensen en is de praktijk BALANSPUNT ontstaan.

Een mooie aanvulling op hetgeen ik in mijn praktijk reeds aanbied, is voetreflexologie. Doordat de voeten een weerspiegeling zijn van het menselijk lichaam, is dit een effectieve manier van behandelen van (psycho)somatische klachten – op geestelijk en lichamelijk niveau -. Doordat het persoonlijk coachen van mensen een rode draad is tijdens mijn behandelingen, heb ik er voor gekozen om vanaf heden mijn behandelingen te richten op de Reiki, Dofna en Voetreflexzonetherapie.

Naast deze verandering heb ik, door het Masterschap van de Reiki en Seichem, het vertrouwen gekregen vele mensen te mogen inwijden in de Tera-Mai Reiki/Seichem. Hierdoor zijn de Reiki cursussen een onderdeel geworden van mijn website; de kennis geef ik graag door waarbij het voor mij een voorrecht blijft om jou hierbij te mogen begeleiden.

De Tera-Mai is een helingssysteem, dat bestaat uit Reiki en Seichem.

In 2014 heb ik de grondlegster van de Tera-Mai, Kathleen Milner, mogen ontmoeten. Zij heeft mij geherinitieerd in de Tera-Mai Reiki Cosmic Gold dat een hoger energie- en helingsniveau heeft. De Tera-Mai Reiki is het element aarde. Tera-Mai Seichem zijn de aanvullende elementen ether, water, vuur en lucht. Deze elementen zullen tijdens de behandeling er voor zorgen dat de energie die wordt doorgegeven nog krachtiger is en werkt op het fysieke, emotionele en mentale vlak.